MENY menu

12 juni

Betesvandring i Nordingrå

Salbergs gård, Salberg 113, Nordingrå

Följ med till Peter Edholm som driver ekologisk mjölkproduktion på Salbergs gård, i
Nordingrå, Höga Kusten. På Salbergs gård finns 75 mjölkkor, samt ungdjur. Gården
brukar 190 hektar, majoriteten av marken används till vall för slåtter och bete. Här
odlas också nästan 30 hektar blandsäd och det finns 8 hektar naturbeten med
åtagande för miljöersättning. En del av betesmarkerna är restaurerade efter att ha
varit helt skogbevuxna.

Under betesvandringen diskuterar vi markslag och skötsel för att både gynna den
biologiska mångfalden och uppfylla stödvillkoren. Anna Ahlström (kontrollant) och
Anna Tjell (rådgivare) medverkar. Tänk på smittskyddet och använd rena skor eller
stövlar. Vi samlas på gården klockan 11.00. Fältvandringen tar 3 - 4 timmar inklusive
lunch som Ekologiska Lantbrukarna bjuder på. Välkommen till Salbergs gård!

Arrangör
Fältvandringen arrangeras av Länsstyrelsen Västernorrland och Salbergs gård i
samarbete med Ekologiska Lantbrukarna i Medelpad och Ångermanland. Aktiviteten
finansieras med medel ur Landsbygdsprogrammet för kompetensutveckling inom ett
rikt odlingslandskap, ekologisk produktion och Greppa näringen. Syftet är att gynna
landsbygdsutvecklingen i länet.

Frågor?
Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta Anna Tjell vid Länsstyrelsen
Västernorrland, anna.tjell@lansstyrelsen.se eller telefon: 0611‑34 90 12, 073‑271 76 26
Var: Salbergs gård, Salberg 113, Nordingrå
Kostnad: Det är kostnadsfritt att delta
Sista anmälningsdag: 10 juni 2024, anmäl till Anna Tjell 073‑271 76 26

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.