MENY menu

7 februari

Vallkonferensen i Uppsala

NÄR: 7-8 februari
VAR: SLU, Ultuna

Konferensen arrangeras av SLU, Växa Sverige, Hushållningssällskapet, LRF, Greppa Näringen/Jordbruksverket.

Vallkonferensen är en viktig samlingsplats för alla som är intresserade av vall och bete – odling och utfodring. Konferensen vänder sig till dig som arbetar som rådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, beslutsfattare, säljare eller är student.

Mer information och hur du registrerar dig finns:
>> här på konferensens hemsida

Några smakprov från programmet:
- Idisslarna är viktiga för ekosystemet – kolinlagring, vallen i växtföljden, biodiversitet…
- Utmaningar för vall och bete i nya CAP
- Gödslingsstrategier när priserna stiger
- Ny teknik för att följa kvaliteten i den växande vallen
- Insådd av vallbaljväxter på hösten
- Drönare på bete
- Näringsrikt bete med vårsådd höstråg
- Hållbara vallbaljväxter
- Bevattning av vall
- Fodervärde i olika gräsarter
- Hur påverkar den nya prisbilden vallens plats i foderstaten?

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM