Risk för fortsatt inlåsning i passiva stöd med nya CAP

1 juni 2018
Idag kom Europeiska kommissionen med senaste förslaget till gemensam europeisk jordbrukspolitik (CAP) 2021-2027.

IFOAM EU, där Ekologiska Lantbrukarna är medlemmar, välkomnar det nya förslaget men varnar för att det inte kommer att ge tillräckligt med incitament för fler jordbrukare att producera samhällsnyttor, eftersom det saknas en tydlig budgetkoppling till miljöåtgärder.

Jan Plagge, IFOAM EU: s ordförande kommenterar förslaget: "En ny leveransmodell baserad på resultat och anpassad till nationella förutsättningar är en bra idé på pappret, men medlemsstaterna kommer inte att leverera om den nya gemensamma jordbrukspolitiken inte klart prioriterar en övergång till hållbart jordbruk genom att öronmärka pengar för ekosystemtjänster och miljöåtgärder inom jordbruket.

Läs hela IFOAM EUs kommentarer här:
http://www.ifoam-eu.org/en/news/2018/06/01/press-release-organic-movement-asks-higher-environmental-ambition-new-cap

Ekologiska Lantbrukarnas verksamhetsledare Niels Andresen kommenterar det nya förslaget och IFOAM EUs utspel såhär:

"Vi håller med i IFOAM-EUs analys kring nya CAP och vi vill understryka att med krympande budget är det viktigare än någonsin att stöd utbetalas till bönder som förbättrar miljön framför passiva gårdsstöd. Detta är även viktigt för att lyfta lantbrukets generella status i samhället – de flesta vill inte uppfattas som bidragstagare utan som aktiva företagare som får betalt för sina samhälls- och miljötjänster."

Fler nyheter