Ekobönder briljerade på Ekologiska framtidsdagen

30 augusti 2019
Till Stockholm anlände i veckan de medlemmar som i år engagerar sig i kampanjen Helt enkelt EKO samt får utbildning i kommunikation bonde-konsument. Under tisdagen var det dags för utbildningsdag två för året. På schemat stod bland annat workshops och medieträning med Kristin Karlsson f.d. presschef för KRAV där frågor lyftes kring hur en kan bemöta journalister och nyttja intervjutillfällen för att sprida ekobudskap. På kvällen gjordes ett kulinariskt studiebesök hos eko-kock Carola Magnusson på Stora Skuggans värdshus, vilket blev uppskattat och dit flera av oss gärna återkommer till och kan rekommendera.

Nästkommande dag medverkade tio ambassadörer på Ekologiska Framtidsdagen som arrangerades i Münchenbryggeriet på Södermalm. Programmet bestod av talare och panelsamtal med aktörer från olika delar av livsmedelsbranschen där kampanjen EKO-september stod i centrum. Som en röd tråd formades samtalen på scenen efter sju sammanfattade ekovinster som är en del av kampanjen. På så vis berördes ämnen som bland annat biologisk mångfald, levande jordar, djurvälfärd och tredjepartscertifieringar där eko-ambassadörerna bistod med information och kunskap från ekobondens perspektiv.

Eko-ambassadör Carl Jonson var först ut av de fyra ambassadörerna där han bl.a. berättade om den biologiska mångfald som omger hans produktion. Biologisk mångfald var ett ämne som återkom under hela dagen liksom i panelsamtalet med titeln ”djurvälfärd i framkant med eko” där eko-ambassadör Jozef Schimmel berättade om verksamhetens strävan efter att bland annat bidra till biologisk mångfald, öppna landskap och bevara svenska lantraser av får. I samtalet påpekades även verksamhetens vision om att producera lammkött med låg klimatbelastning genom ett kretsloppstänk som innefattar att utnyttja och samtidigt värna om platsens resurser. Jozef fick medhåll av Stefan Gunnarsson, universitetslektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet som menade att Josefs naturbete minskar klimatbelastningen betydligt.

Även eko-ambassadör Ebba-Maria Olson nämnde kretsloppstänket som en viktig del av hennes verksamhet och på frågan om hon hade velat se hårdare krav gällande certifieringsregler berättade hon om sina tankar kring bl.a. krav på fossilfria transporter, grön el och huruvida citronsyra ska vara tillåtet i ekologiska produkter. Det sistnämnda kom även på tal i fler programpunkter. Panelsamtalen avrundades med en återkommande fråga där panelen fick reflektera kring framtiden. Detta var en fråga som fick eko-ambassadör Fredrik Kjellröier att säga de angelägna orden ”… i framtiden hoppas jag att vi människor har fått en ökad förståelse för att maten vi äter påverkar vår omgivning och att alla har ett ansvar". Gällande detta rådde därefter en antydan av enighet i rummet där samtal om ansvar mynnade ut i frågan om det inte vore mer lämpligt att märka konventionellt odlad mat snarare än den ekologiska.

Efter en applåd tillägnad de medverkande ekobönderna avrundades dagen med ett brandtal av Gunnar Rundgren som avslutade med att poängtera dynamiken kring ekoböndernas arbete inom flera områden där ekobönderna inte bara levererar biologisk mångfald, landsbygdsutveckling, matkultur, minskade utsläpp och roliga jobb men även schyssta konferenser.

Sammanfattning av Emelie Sundin, praktikant Ekologiska Lantbrukarna

Fler nyheter