X

Var femte hektar i Sverige ekologisk

28 maj 2019
Jordbruksverket har nu publicerat statistik för ekologisk åker- och betesmark 2018. Totalt brukades 609 100 hektar av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder. Jämfört med 2017 var det en ökning med 31 900 hektar, eller närmare 6 procent. I regeringens handlingsplan för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk 2030. År 2018 var andelen 20 procent.

Den ekologiskt brukade jordbruksmarken bestod av 473 900 hektar åkermark och 135 200 hektar betesmark. 2018 ökade både den ekologiskt brukade åkermarken och betesmarken. Av den totala arealen åkermark i Sverige var knappt 19 procent ekologisk. Motsvarande siffra för betesmarken var närmare 30 procent.

Jämtland hade den största andelen ekologiskt brukad mark 2018, närmare 40 procent. Även i Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län brukades mer än 30 procent av arealen ekologiskt. Skåne, Blekinge och Kalmar är de län där andelen ekologiskt brukad mark är minst.

Läs mer hos Jordbruksverket.

Fler nyheter