X

Kalender

29
SEP

Kurs i mångfaldsbryn i Härkeberga Bårskär

OBS ÄNDRAD DAG

Kurs av Hushållningssällskapet, anmälning via länken.

Välkommen till en praktisk kurs där vi tittar på skogs- och åkerbryns utformning, skötsel och nytta.

Harbo – tisdag den 29 september 2020
Harbonäs säteri, Harbo

Enköping – onsdag den 30 september 2020
Härkeberga Bårskär 6, Enköping


Vi erbjuder två praktiska kurser i fält. Välj vid vilket tillfälle du deltar.

Tid
10.00–15.00 avbrott för lunch och fika.

Program
Utformning av bryn, bryns biologiska nytta och skötsel av bryn diskuteras. Vi diskuterar kring bryn som gränsar mot såväl betesmark som åkermark.

Mer information
2
OKT

Öppet hus: Kunskapsdag om Naturbeteskött på Lindholms gård

Martina Schagerlund, Lindholms Gård, 635 04 Eskilstuna
En dag som riktar sig till dig som vill öka kunskapen om betesbaserad produktion på naturbetesmarker.

Går det att vårda och värna våra biologiskt och kulturhistoriskt värdefulla betesmarker samtidigt som du har god tillväxt på djuren och god lönsamhet i företaget? Under dagen kommer vi prata om natur- och kulturvärden, skötsel av naturbetesmarkerna, regelverk kring EU-stöd samt certifiering av naturbeteskött.

Öppet hus
2 oktober klockan 10.00–15.30, 2020.

Program
10.30 miniföreläsningar, rundvandring i betesmark
13.30 miniföreläsningar, rundvandring i betesmark
Tipspromenad med priser

Plats
Martina Schagerlund, Lindholms Gård, 635 04 Eskilstuna

Medverkande
Frida Hedin naturvårdsrådgivare Hushållningssällskapet
Petter Haldén naturvårdsrådgivare Hushållningssällskapet
Malin Almquist handläggare och rådgivare, Länsstyrelsen

Förtäring
Kaffe, saft och kaka serveras.

Anmälan
Senast den 24 augusti till 018-56 04 00 eller hskonsult@hushallningssallskapet.se
Uppge namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och staten via Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Mer information
14
OKT

Forskning och utveckling inom ekologisk produktion

Malmö
Välkommen till konferensen Forskning och utveckling inom ekologisk produktion. I år helt digital.

Jordbruksverket arrangerar konferensen tillsammans med SLU Ekoforsk och SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet.

Årets tema är ”Ekologiskt lantbruk
– Hållbart för morgondagen, livskraftigt idag”. Det kostar inget att delta och anmälan är bindande. Du kan läsa mer och anmäla dig via länken.

Mer information
21
OKT

Digitalt branschmöte ekomjölk

Webbaserat
Välkommen till en digital branschträff där vi diskuterar framtid och inriktning för den ekologiska och KRAV-märkta mjölken i Sverige.

När: 21 oktober kl 13.00 - 15.15

PROGRAM
Moderator: Niclas Åkesson, lantbruksjournalist
13.00 Välkomna! Syftet med dagen och presentation av deltagarna.
13.15 Får ekomjölkbönder i våra europeiska grannländer bättre betalt?
Ta del av senaste unika marknadsanalyser från projektet Ekobondens marknad och ställ dina frågor till Patrik Hansson, vd för Arla och styrelseledamot i KRAV.
14.00 Sojan i svensk ekomjölk, sårbarhet och hållbarhetsrisk i corona-krisens spår.
Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna, om hur ekokornas proteinfoder blev högt på dagordningen under corona-krisen. Följt av panelsamtal med rådgivarna Niels Andresen och Torbjörn Lundborg, om sojans betydelse och vara eller icke vara i de ekologiska foderstaterna.
14.30 Diskussion i smågrupper
15.00 Summering och avslut

Länk för deltagande fås efter anmälan.

Mer information