Det här arbetar vi med

Ekologiska Lantbrukarna jobbar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag.

Marknadsutveckling

Av oss kan du få stöd att hitta nya vägar ut på marknaden, med konceptutveckling och förhandling.

Regelutveckling

Vi bevakar och påverkar regler för ekologisk och KRAV-märkt produktion i Sverige och på EU-nivå så att de ska vara rimliga och fungera praktiskt i bondens vardag.

Jordbrukspolitik

Vi uppvaktar politiker, svarar på remisser och för ekologiska lantbrukares talan i utredningar.

Omläggning

Omläggning kräver kunskap och många beslut. Vi och vårt nätverk av ekobönder kan ge dig stöd och vägledning på vägen dit.

Ekologiska mervärden

Vi kan ekologiskt lantbruk och vill föra fram dess mervärden. Vi jobbar även för att utveckla ekolantbrukets påverkan på klimat och miljö.
 

Samarbeta med oss

Vår vision är att tillsammans leda utvecklingen för framtidens bönder, livskraftiga lantbruk och en frisk natur. Vill du haka på?

Ekologiska Lantbrukarna besitter en bred kompetens inom ekologisk produktion, jordbrukspolitik, regelutveckling, företagsutveckling, marknad och kommunikation. Vi driver projekt, arrangerar gårdsbesök, seminarier, event, jobbar med påverkansarbete och opinionsbildning samt skapar lantbrukspraktiska tjänster som appen Ekoförmedlingen och prisbevakning av ekobondens priser.

Tveka inte att höra av dig till oss på Ekologiska Lantbrukarna om du har en ny spännande samverkansidé!

Pågående samarbeten och projekt

Ekobondens marknad

Vi stärker ekobondens position på marknaden genom att utveckla en helt ny, bondenära marknadsbevakning. Genom att bevaka, sammanställa och kommunicera vad ekobonden får betalt, göra prognoser framåt och analysera vår närmaste omvärld - den europeiska ekomarknaden - ska ekobonden ha underlag för att göra långsiktiga affärer.

Arbetet med Ekobondens marknad startas upp i projektform under 2018-2020 men förväntas fortsätta efter projektet i föreningens regi. Det görs på uppdrag av Jordbruksverket, som ett led i att nå de mål om ekologisk konsumtion och produktion som finns i handlingsplanen för Sveriges nationella livsmedelsstrategi, och finansieras inom ramen för den.

Ekoförmedlingen
Genom appen Ekoförmedlingen underlättar vi mellangårdshandel av allt från foder till maskiner, livdjur, tjänster m.m. I appen ska även insamling och bevakning av aktuella priser från svenska ekogårdar kunna göras. Appen utvecklas parallellt med projektet Ekobondens marknad, men finansieras i ett separat projekt finansierat av EU och svenska staten genom Landsbygdsprogrammet. Läs mer och ladda ner appen via www.ekoformedlingen.se

Eko-september - ny kampanjmånad för ekomat från svenska gårdar

Ett samarbete mellan Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, Sveriges konsumenter, KRAV samt flera av aktörerna i förädling och handel. Syftar till att öka kännedomen om den ekologiska matens mervärden hos konsument. Lanserades första gången 2019 och planeras att bli en årligen återkommande kampanjmånad för ekologisk mat.

Ekologiska lantbrukarna engagerar medlemmar som ambassadörer för kampanjen, genom vårt arbete ökar kontakten direkt mellan ekobonde och konsument - ute på lokala matmarknader, öppna ekogårdar och i butiker.

Läs mer på https://heltenkelteko.se/

SOLMACC

Det Life+ finansierade EU-projektet SOLMACC, Strategies for Organic and Low-input Farming to Mitigate and Adapt to Climte Change, samlar erfarenheter och kunskap från olika håll i Europa. Genom att tillämpa klimatsmarta produktionsmetoder visar 12 ekologiska gårdar i Sverige, Tyskland och Italien hur det ekologiska lantbruket kan vara en del av lösningen på klimatproblemen. Projektet löpte 2014-2018 men samlar fortfarande aktuell information på http://www.solmacc.eu