Mer om eko

Ekologiska lantbrukarna samlar och sprider material, nyheter och fakta som är intressant för dig som ekolantbrukare eller för dig som är nyfiken på att lära dig mer om ekologisk produktion. Vi lägger upp och sprider föreningens material och sådant vi skapat i våra projekt, samt material framtaget av andra om ekologisk produktion.

Skriv sökord i sökrutan eller klicka på de olika kategorierna för att hitta det du är nyfiken att läsa mer om.
Nyhet 2020-03-05

Stämmouttalande: ge miljöersättning till all vallodling

Visa nyhet
Nyhet 2020-02-25

Nyrekrytering stärker klimat- och kommunikationsarbetet

Visa nyhet
Nyhet 2020-01-24

Biokol godkänt i ekologisk och KRAV-certifierad odling

Det är nu tillåtet att använda biokol från vegetabiliskt ursprung i ekologisk produktion. Detta sedan EU-reglerna för gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen i ekologisk produktion uppdaterats i slutet av 2019. KRAV har också gjort samma bedömning och tillåter användningen av biokol även i sina mer långtgående regler för ekologisk produktion. Ekologiska Lantbrukarna har länge varit engagerade i frågan och välkomnar beslutet.
Visa nyhet
Nyhet 2019-12-20

EUs nya klimatstrategi lyfter ekologisk produktion

Visa nyhet
Nyhet 2019-09-25

Rapport från IFOAM: Eko-jordbruk bidrar till åtta globala mål

Visa nyhet
Nyhet 2019-08-12

God tillgång på svenskt ekokött

Visa nyhet
Nyhet 2019-04-26

Sammanfattning av KRAV-stämma

Visa nyhet
Nyhet 2019-03-07

Stämmouttalande: mer helhetssyn i klimat och lantbruksforskningen behövs

Visa nyhet
Nyhet 2019-02-13

Ekomat i skolor ger mer lokalt och ökad hållbarhet

Visa nyhet
Nyhet 2018-12-19

Ekologiska Lantbrukarna bemöter forskarlarm om klimatpåverkan

Visa nyhet
Visa fler träffar