Mer om eko

Ekologiska lantbrukarna samlar och sprider material, nyheter och fakta som är intressant för dig som ekolantbrukare eller för dig som är nyfiken på att lära dig mer om ekologisk produktion. Vi lägger upp och sprider föreningens material och sådant vi skapat i våra projekt, samt material framtaget av andra om ekologisk produktion.

Skriv sökord i sökrutan eller klicka på de olika kategorierna för att hitta det du är nyfiken att läsa mer om.
Nyhet 2019-12-20

EUs nya klimatstrategi lyfter ekologisk produktion

Visa nyhet
Nyhet 2019-09-25

Rapport från IFOAM: Eko-jordbruk bidrar till åtta globala mål

Visa nyhet
Nyhet 2019-08-12

God tillgång på svenskt ekokött

Visa nyhet
Nyhet 2019-04-26

Sammanfattning av KRAV-stämma

Visa nyhet
Nyhet 2019-03-07

Stämmouttalande: mer helhetssyn i klimat och lantbruksforskningen behövs

Visa nyhet
Nyhet 2019-02-13

Ekomat i skolor ger mer lokalt och ökad hållbarhet

Visa nyhet
Nyhet 2018-12-19

Ekologiska Lantbrukarna bemöter forskarlarm om klimatpåverkan

Visa nyhet
Nyhet 2018-11-07

Krisstöd baserat på dieselanvändning skadar mer än det hjälper

Visa nyhet
Nyhet 2018-07-31

Flera tillfälliga regeländringar med anledning av torkan

Visa nyhet
Nyhet 2018-05-18

Resultat från projektet SOLMACC visar hur klimatsmarta metoder utvecklas på ekogårdar

Visa nyhet
Visa fler träffar