Mer om eko

Ekologiska lantbrukarna samlar och sprider material, nyheter och fakta som är intressant för dig som ekolantbrukare eller för dig som är nyfiken på att lära dig mer om ekologisk produktion. Vi lägger upp och sprider föreningens material och sådant vi skapat i våra projekt, samt material framtaget av andra om ekologisk produktion.

Skriv sökord i sökrutan eller klicka på de olika kategorierna för att hitta det du är nyfiken att läsa mer om.
Nyhet 2017-11-03

Ekologiska Lantbrukarna uppmärksammar problem med striktare tolkning av regler för ekovallar

http://ekolantbruk.se/pdf/148987.pdf
Visa nyhet
Nyhet 2017-09-19

Omställningsstöd bra signal, men inte det viktigaste för en långsiktig svensk ekoproduktion

Ekologiska Lantbrukarna välkomnar regeringens satsning på omställningsstöd som presenterades igår, men på lång sikt är regler, villkor och prisutvecklingen på ekoråvara viktigare än stöd.
Visa nyhet
Nyhet 2017-05-16

Ekologiska Lantbrukarna vill se grönare och enklare CAP

Visa nyhet
Remissvar till Jordbruksverket, 2015-06-18

Ekologiska Lantbrukarna om ersättningar, juni 15

Angående förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd, ert dnr Dnr 4.1.16-12074/14
Öppna filen
Nyhet 2015-03-06

Jordbruksverket publicerar förslag till ersättning för ekologisk produktion

Ekostödet 2015
Visa nyhet
Remissvar till Jordbruksverket, 2015-01-23

Remissvar samråd om ersättningar

Inför kommande landsbygdsprogram har Ekologiska Lantbrukarna skickat synpunkter till Jordbruksverket på förslag till miljöersättningar och ersättning till ekologisk produktion
Öppna filen
Remissvar till Jordbruksverket, 2014-12-12

Angående förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter om ansökan för jordbrukarstöd

Kommentarer från Ekologiska Lantbrukarna på förslaget till föreskrifter om ansökan för jordbrukarstöd.
Öppna filen
Remissvar till Jordbruksverket, 2014-10-10

Remissvar samråd miljöers okt 2014

Angående föreskrifter om kompensationsbidrag, miljöersättningar mm, dnr 4.1.16-­8568/14
Ekologiska Lantbrukarna lämnar följande synpunkter angående Jordbruksverkets förslag att förlänga två undantag inom miljöersättning för ekologisk produktion.
Öppna filen
Dokument, 2014-03-15

Ekologiska Lantbrukarnas stämmouttalande 2014

"Ge oss tydliga signaler och en fortsatt miljöersättning till ekologisk produktion"
Öppna filen
Nyhet 2014-03-05

Ekoersättningen - som en smart fällkniv

Fäll ut argumenten till fortsatt ekoersättning
Visa nyhet
Visa fler träffar