X

Sök material

Ekologiska lantbrukarna samlar och sprider material, nyheter och fakta som är intressant för dig som ekolantbrukare eller för dig som är nyfiken på att lära dig mer om ekologisk produktion. Vi lägger upp och sprider föreningens material och sådant vi skapat i våra projekt, samt material framtaget av andra om ekologisk produktion.

Hitta även lättillgänglig fakta och forskning om ekologisk produktion på SLU Ekologisk produktion och konsumtions (Epoks) samlingssida www.ekofakta.se

Skriv sökord i sökrutan eller klicka på de olika kategorierna för att hitta det du är nyfiken att läsa mer om.
Nyhet 2020-03-05

Stämmouttalande: ge miljöersättning till all vallodling

Visa nyhet
Nyhet 2019-11-05

Ny unik konkurrenskraftsanalys av svenska ekostödet

Visa nyhet
Nyhet 2018-06-01

Nu lanserar vi kampanjen Var med och bygg!

Visa nyhet
Nyhet 2018-05-04

Sänkning av EU:s jordbruksbudget i kommissionens förslag

Visa nyhet
Nyhet 2018-04-26

50 miljoner under två år till åtgärder för att nå målen för eko

Visa nyhet
Nyhet 2017-11-03

Ekologiska Lantbrukarna uppmärksammar problem med striktare tolkning av regler för ekovallar

http://ekolantbruk.se/pdf/148987.pdf
Visa nyhet
Nyhet 2017-09-19

Omställningsstöd bra signal, men inte det viktigaste för en långsiktig svensk ekoproduktion

Ekologiska Lantbrukarna välkomnar regeringens satsning på omställningsstöd som presenterades igår, men på lång sikt är regler, villkor och prisutvecklingen på ekoråvara viktigare än stöd.
Visa nyhet
Nyhet 2017-05-16

Ekologiska Lantbrukarna vill se grönare och enklare CAP

Visa nyhet
Remissvar till Jordbruksverket, 2015-06-18

Ekologiska Lantbrukarna om ersättningar, juni 15

Angående förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd, ert dnr Dnr 4.1.16-12074/14
Öppna filen
Nyhet 2015-03-06

Jordbruksverket publicerar förslag till ersättning för ekologisk produktion

Ekostödet 2015
Visa nyhet
Visa fler träffar