Mer om eko

Ekologiska lantbrukarna samlar och sprider material, nyheter och fakta som är intressant för dig som ekolantbrukare eller för dig som är nyfiken på att lära dig mer om ekologisk produktion. Vi lägger upp och sprider föreningens material och sådant vi skapat i våra projekt, samt material framtaget av andra om ekologisk produktion.

Skriv sökord i sökrutan eller klicka på de olika kategorierna för att hitta det du är nyfiken att läsa mer om.
Presentation av Stephen Briggs, 2017-12-07

Agroforestry

Öppna filen
Presentation av Märta Jansdotter, 2017-12-07

Betesdrift

Öppna filen
Presentation av Jens Fjelkner, 2017-12-07

Högdensitetsbete & vinterbete -tillämpning

Öppna filen
Presentation av Pauliina Johnsson, 2017-12-07

Mellangrödor i ekologisk produktion i Sverige

Öppna filen
Nyhet 2016-05-03

Ekosystemtjänster i lantbruket

Jordbruket ger utöver livsmedel och foder en stor mängd fördelar
Visa nyhet
Nyhet 2014-02-05

Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald

Ny studie visar att ekoodling ger drygt 30% större mångfald
Visa nyhet
Nyhet 2013-06-03

Lägre skördar ger högre biologisk mångfald

Visa nyhet
Nyhet 2013-05-13

Mat för biologisk mångfald

Läs vår arikel i ATL Synpunkten 10 maj
Visa nyhet
Artikel Ekologiskt Lantbruk nr 2 / 2013

Rörande enigt när forskarna diskuterar fördelar och brister med ekologisk produktion

Ekologiskt Lantbruk var med när Naturskyddsföreningen i slutet av januari bjöd in några av Sveriges ledande forskare för att reda ut hur långt ekologiskt lantbruk nått med viktiga miljömål. Vad vet man? Och vad vet man inte?
Öppna filen
Artikel Ekologiskt Lantbruk nr 4 / 2012

Den odlade mångfalden

Ekologiskt Lantbruk har intervjuat Jan Bengtsson, professor i ekologisk miljövård på SLU och ledande forskare kring kopplingen mellan ekoodling och biologisk mångfald
Öppna filen
Visa fler träffar