X

Sök material

Ekologiska lantbrukarna samlar och sprider material, nyheter och fakta som är intressant för dig som ekolantbrukare eller för dig som är nyfiken på att lära dig mer om ekologisk produktion. Vi lägger upp och sprider föreningens material och sådant vi skapat i våra projekt, samt material framtaget av andra om ekologisk produktion.

Hitta även lättillgänglig fakta och forskning om ekologisk produktion på SLU Ekologisk produktion och konsumtions (Epoks) samlingssida www.ekofakta.se

Skriv sökord i sökrutan eller klicka på de olika kategorierna för att hitta det du är nyfiken att läsa mer om.
Nyhet 2019-02-13

Ekomat i skolor ger mer lokalt och ökad hållbarhet

Visa nyhet
Nyhet 2018-12-11

Vilda pollinerare hotade, ekologiskt lantbruk en del av lösningen

Visa nyhet
Presentation av Stephen Briggs, 2017-12-07

Agroforestry

Öppna filen
Presentation av Märta Jansdotter, 2017-12-07

Betesdrift

Öppna filen
Presentation av Jens Fjelkner, 2017-12-07

Högdensitetsbete & vinterbete -tillämpning

Öppna filen
Presentation av Pauliina Johnsson, 2017-12-07

Mellangrödor i ekologisk produktion i Sverige

Öppna filen
Nyhet 2016-05-03

Ekosystemtjänster i lantbruket

Jordbruket ger utöver livsmedel och foder en stor mängd fördelar
Visa nyhet
Nyhet 2014-02-05

Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald

Ny studie visar att ekoodling ger drygt 30% större mångfald
Visa nyhet
Nyhet 2013-06-03

Lägre skördar ger högre biologisk mångfald

Visa nyhet
Nyhet 2013-05-13

Mat för biologisk mångfald

Läs vår arikel i ATL Synpunkten 10 maj
Visa nyhet
Visa fler träffar