Mer om eko

Ekologiska lantbrukarna samlar och sprider material, nyheter och fakta som är intressant för dig som ekolantbrukare eller för dig som är nyfiken på att lära dig mer om ekologisk produktion. Vi lägger upp och sprider föreningens material och sådant vi skapat i våra projekt, samt material framtaget av andra om ekologisk produktion.

Skriv sökord i sökrutan eller klicka på de olika kategorierna för att hitta det du är nyfiken att läsa mer om.
Nyhet 2017-08-17

Förtydliga det ekologiska lantbrukets betydelse för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Vi har skickat ett remissvar på förslaget om nationell handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel
Visa nyhet
Remissvar till Jordbruksverket, 2017-08-16

Remissvar hållbart växtskydd

Öppna filen
Nyhet 2015-04-24

Bekämpningsmedelsrester i mat påverkar spermakvaliteten

Forskare rekommenderar ekologisk frukt och grönsaker
Visa nyhet
Nyhet 2015-04-22

Risk för ökat läckage av bekämpningsmedel i framtiden

Visa nyhet
Nyhet 2014-09-15

Bekämpningsmedel i skånskt grundvatten

Undersökning gjord i 11 kommuner
Visa nyhet
Nyhet 2014-09-15

Ekogrönsaker minskar risken för havandeskapsförgiftning

Visa nyhet
Nyhet 2014-05-05

Rester av bekämpningsmedel i 87 % av oekologiska frukter

Vindruvor, citrus, äpple, päron och banan under lupp
Visa nyhet
Nyhet 2013-12-04

Bekämpningsmedel orsakar sjukdomar

EFSA-studie visar på ökad risk för bl a leukemi och Parkinson
Visa nyhet
Nyhet 2013-10-18

Debatt: Låt oss lämna användningen av kemiska bekämpningsmedel

Ekologiska Lantbrukarnas styrelse skriver i Land Lantbruk
Visa nyhet
Nyhet 2013-08-12

Välj ekobananer om du vill slippa gifter

Listan på bekämpningsmedel blev lång när Testfakta lät analysera bananer
Visa nyhet
Visa fler träffar