X

Välkommen på riksträff för distriktsstyrelser - 28 november 2019

En exklusiv heldag för dig som ideellt engagerad i någon av Ekologiska Lantbrukarnas distriktsföreningar. Lär dig mer om ledarskap i ideellt arbete och vad det innebär att vara lokalt förtroendevald. Lyssna på goda exempel på lyckade aktiviteter och påverkansarbete. Diskutera föreningens strategi framåt för en växande förening och ökad påverkan. Fika, umgås och lär känna engagerade ekobönder från hela landet.


När: 28 november 2019, kl 10-16 (välkomstkaffe från 09.30 och fika-mingel efter kl 16 för de som vill!)
Var: Stockholm, Franzéngatan 6
LRF-huset i Stadshagen, där föreningens rikskansli har sitt huvudsäte), lokal Vetet.

FÖR VEM?
Två personer från varje distriktsstyrelse kan komma utan kostnad till träffen. Riks bjuder på hela dagen inkl förtäring. I första hand ser vi helst att det är ordförande samt nyinvalda (om ni har) i respektive styrelse. Distriktsstyrelserna står själva för resa och ev. behov av boende.

Vill ni skicka fler än två personer från er styrelse? Eller behöver ni ersättning för resa för att kunna åka? Kontakta Sofia Sollén-Norrlin så försöker vi lösa det!

ANMÄLAN

Anmäl dig senast den 21 november till Verksamhetsledare Sofia Sollén-Norrlin eller ring 070-3809396.

PROGRAM

kl 09.30 Välkomstkaffe och macka i receptionen

kl 10.00 Välkommen till dagen!
Anders Lunneryd, riksordförande

kl 10.10 På gång i Ekologiska Lantbrukarna inför 2020
- En förening som växer
- En förening som påverkar, från jordbrukspolitik till ekobondens priser
Verksamhetsledare Sofia Sollén-Norrlin / Ordförande Anders Lunneryd

10.40 På gång i distrikten
- Hur kan vi påverka och samverka regionalt?
- Hur arrangerar man en lyckad ekobondeträff?

12.00 Ekologisk lunchbuffé och mingel

13.00 Nya krafter och engagemang i styrelse- och distrikt
Per Fredriksson, Ordförande i riksvalberedningen

13.20 Ekodagarna 2020 och riksstämman
Olle Perers & Ingemar Arvidsson, Ekologiska Lantbrukarna Dalarna
Verksamhetsledare Sofia Sollén-Norrlin

13.40 Distriktens årsmöten, motioner och tidsplan
Mariana Wester, medlemsansvarig rikskansliet

14.00 Medlemsvärvning
- Hur välkomnar olika distrikt sina nya medlemmar?
Diskussion och kunskapsutbyte med varandra.

14.30 Utvärdering regionala höstmöten
Vad tyckte ni som var med och arrangerade funkade bra/kan bli bättre?

14.40 Bensträckare

15.00 Påverka ekoreglerna genom Ekologiska Lantbrukarna och KRAV
Josefine Johansson, ansvarig för regler och internationell samverkan Ekologiska Lantbrukarna
Jonas Carlberg, Lantbrukschef KRAV

15.50 Sammanfattning och avslut

16.00 Eko-fika och mingel


Avslut

Varmt välkommen till en heldag med fokus på ekoböndernas egen förening.
Tillsammans bygger vi Ekosverige!