Marknad

Genom Projektet Ekobondens marknad samlar vi här löpande marknadsbevakning, med prisstatistik, marknadsanalyser och marknadsinformation som ska vara lättillgänglig och relevant för såväl ekologiska lantbrukare som konventionella lantbrukare som överväger omställning samt de som är nyfikna på ekologisk produktion och dess förutsättningar.

Projektet görs på uppdrag av Jordbruksverket, som ett led i att nå de mål om ekologisk konsumtion och produktion som finns i handlingsplanen för Sveriges nationella livsmedelsstrategi, och finansieras inom ramen för den.