X

Marknad

Ekologiska Lantbrukarna bevakar marknaden för svenska ekobönder, med prisstatistik, marknadsanalyser och marknadsinformation. Våra rapporter ska vara lättillgängliga och relevanta för såväl ekologiska lantbrukare som konventionella lantbrukare som överväger omställning samt de som är nyfikna på ekologisk produktion och dess förutsättningar.

I projektet Ekobondens marknad utvecklar vi Svenskt ekoindex - kvartalsvis analys om försäljningen av ekologisk mat med svensk råvara i dagligvaruhandeln, samt prisinsamlingar av aktuella priser för ekobönder, av ekobönder. Årligen släpper vi också en större marknadsrapport med analys av året, prognoser om arealer och produktion såväl som marknadens efterfrågan framåt. I december släpps denna rapport, håll utkik!
Detta gör vi på uppdrag av Jordbruksverket, som ett led i att nå de mål om ekologisk konsumtion och produktion som finns i handlingsplanen för Sveriges nationella livsmedelsstrategi, och finansieras inom ramen för den.
Rapport 2021-02

Svenskt ekoindex kvartal 4 & helår 2020

Öppna PDF
Rapport 2020-10

Svenskt ekoindex kvartal 3 2020

Mäter försäljningen av ekologisk mat med svenska råvaror

Öppna PDF
Rapport 2020-08

Svenskt ekoindex kvartal 2 2020

Mäter försäljningen av ekologisk mat med svenska råvaror

Öppna PDF
Rapport 2020-05

Svenskt ekoindex kvartal 1 2020

Mäter försäljningen av ekologisk mat med svenska råvaror

Öppna PDF
Rapport 2020-02

Svenskt ekoindex kvartal 4 2019

Mäter försäljningen av ekologisk mat med svenska råvaror

Öppna PDF
Rapport 2019-11

Svenskt ekoindex kvartal 3 2019

Mäter försäljningen av ekologisk mat med svenska råvaror

Öppna PDF
Dokument 2019-09

Svenskt ekoindex kvartal 2 2019

Mäter försäljningen av ekologisk mat med svenska råvaror

Öppna PDF
Rapport 2019-05

Svenskt ekoindex kvartal 1 2019

Mäter försäljningen av ekologisk mat med svenska råvaror

Öppna PDF