X

Marknad

Ekologiska Lantbrukarna bevakar marknaden för svenska ekobönder, med prisstatistik, marknadsanalyser och marknadsinformation. Våra rapporter ska vara lättillgängliga och relevanta för såväl ekologiska lantbrukare som konventionella lantbrukare som överväger omställning samt de som är nyfikna på ekologisk produktion och dess förutsättningar.

Kvartalsvis publicerar vi Svenskt ekoindex - med analyser om försäljningen av ekologisk mat med svensk råvara i dagligvaruhandeln, samt prisinsamlingar av aktuella priser för ekobönder, av ekobönder. Årligen släpper vi också en större marknadsrapport med analys av året, prognoser om arealer och produktion såväl som marknadens efterfrågan framåt.

Under åren 2021-2023 har vi beviljats ett större marknadsprojekt för att vidareutveckla en del av dessa analyser - bland annat med en fördjupad koll på hur mycket försäljningen av ekologisk mat ökar i direkthandeln bonde-konsument och hur försäljningen utvecklar sig specifikt för KRAV- eller EU-ekologiskt certifierade ekoprodukter och råvaror. I februari 2022 släpper vi tillsammans med Organic Sweden, KRAV, Ekomatcentrum samt LRF den första branschgemensamma marknadsrapporten med ett helhetsgrepp om hur det går för den svenska ekomaten i alla kanaler. Projektet heter "Marknadsanalyser för ett växande eko-Sverige" och finansieras av Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.
Rapport 2020-12-08

Ekologiska lantbrukarnas marknadsrapport 2021

Öppna PDF
Rapport 2020-09

Ekologiska Lantbruksbarometern 2020

Ekologiska Lantbruksbarometern undersöker hur svenska ekobönder ser på marknadsutvecklingen och framtiden för sitt företagande i Sverige.

Öppna PDF
Rapport 2019-12

Ekologiska lantbrukarnas marknadsrapport 2020

Prognoser för 2020 och utblick Europa.

Öppna PDF