Välkommen till Ekodagarna 2019!

Välkommen till Uppland och Ekodagarna 2019! Tre fullspäckade dagar för ekobönder - av ekobönder. I år samlas vi på Gimo Herrgård för inspirerande gårdsbesök, temadag med spännande talare, festmiddag med prisutdelning av Ekoböndernas ekobonde samt föreningens riksstämma.


Värdar för Ekodagarna 2019 är Uppodlarna - Ekologiska Lantbrukarna i Uppland. Det övergripande temat är KRIS OCH KLIMAT - hur bygger vi ett resilient ekolantbruk? Uppodlarna har länge jobbat med frågor om resiliens - eller robusthet för kriser och störningar - på olika sätt. Inte minst frågor om robusta odlingssystem, energi- och klimatfrågor och resurssmart djurhållning. Under temadagen utforskar vi dessa ämnen mer tillsammans!

När: 5-7 mars, 2019
Var: Gimo Herrgård, Gimo, Norduppland

Här hittar du samtliga handlingar till stämman den 7 mars

ANMÄLAN
Anmälan till Ekodagarna 2019 har stängt och eventet, särskilt på temadagen, är fullbokat. Är du intresserad av reservplats vänligen skicka en e-post till Ekologiska Lantbrukarna så ger vi plats om någon blir sjuk eller avbokar med kort varsel.

Se det uppdaterade programmet här

BOENDE
Välj om du vill njuta hotellyx på Herrgården eller om du vill bo enklare men i mysig bruksmiljö på Gimo Vandrarhem som ligger på gångavstånd från herrgården. Boka senast 1 februari för att vara garanterad ett av våra reserverade rum.

DELTA SOM UTSTÄLLARE?
Träffa ekolantbrukare från hela Sverige och visa upp dina tjänster eller produkter! Under temadagen den 6/3 har vi utställarplatser under hela dagen med väl tilltaget med tid under pauser och fika för att mingla och möta deltagarna runt utställarbord. På den pampiga gårdsplanen mellan möteslokalen och herrgården där lunch och festmiddag hålls finns plats för maskinvisning på första parkett.

Se mer om våra paket för utställare och sponsorer här

INFORMATION OM OMBUD, MOTIONSSTOPP M.M. TILL STÄMMOFÖRHANDLINGAR DAG 3
Alla medlemmar är välkomna på stämmodagarna oavsett engagemang i distriktsföreningarna. Under dag 3, stämmoförhandlingar äger endast av distrikten valda ombud beslutanderätt. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Motioner från medlem till riksstämman ska skickas via distriktsföreningen och vara styrelsen till handa senast den 5/2. Skicka till Ekologiska Lantbrukarna.

Ombuden på stämman väljs via distriktens årsmöten. Om du vill delta som ombud eller lägga förslag i motion via ditt distrikt –
kontakta din distriktsstyrelse!Varmt välkommen till Gimo!


Ekodagarna och riksstämman 2019 arrangeras i samarbete med:

Gimo Herrgård, KRAV, Upplandsbondens, Sju gårdar, Roslagsmjölk, Svenska Foder, Lely, Handelsbanken Östhammar, Uppsala kommun, Östhammars kommun, Länsstyrelsen Uppsala län, Region Uppsala, Ekobanken, SLU Epok, HS Certifiering AB, Kiwa Certifiering, Alnarp Cleanwater, Staltech, Andersson och Tillman, Agromaskin, Ekoväx, Gothia redskap, SKBNu, Brewmaster Sweden AB, SCA, Erik Anderssons Djurtransporter AB, Gothia Redskap, ETC Tidningar m.fl..