Hem Mina checklistor
Vad vill du samarbeta kring?
Vi tror att det svenska lantbruket har allt att vinna på att vi samarbetar mer med varandra.
Att starta ett samarbete med ett annat lantbruksföretag kan vara ett bra sätt att komma förbi de begränsningar som den egna gården har. Möjlighet finns att båda får en bättre fungerande och mer lönsam produktion. Trevliga bieffekter kan vara att man får en roligare vardag, avlastning och en kollega att tackla jordbrukets stora framtidsfrågor med!
Så här fungerar det !
Klicka här