menu

1 december

Kulturspannmål i Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar bjuder in till träff om kulturspannmål!

Välkommen till en inspirerande kursdag med fokus på kulturspannmål!

Efterfrågan på kulturspannmål, eller historiska sädesslag, har ökat kraftigt de senaste
åren både av konsumenter och bagerier. Dessa gamla sorter har ofta ett högre värde av
olika näringsämnen. Vid odling klarar sig dessa sädesslag bra utan både konstgödning
och bekämpningsmedel och med sina djupa rötter och kraftiga växtsätt konkurrerar de
ut ogräs och står emot torka. När de kraftiga rotsystemen förmultnar efter skörd bidrar
de till en ökad mullhalt, ökad kolbindning, effektiv dränering och minskat
näringsläckage.

Vi bjuder på inspirerande föreläsningar med lantbrukare som delar sina erfarenheter om odling, kvarnverksamhet och marknad, forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och ”Hidden in grains” som delger forskningsresultat om odling, näringsinnehåll och smaker. I programmet ges utrymme för diskussioner och frågeställningar. En dag för dig som är verksam livsmedelsproducent, stor såväl som småskalig.

Välkommen att låta dig inspireras denna dag! Klicka på "mer information" för att se hela programmet och anmälan.

Mer information

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM