MENY menu

1 juli

Fältvandring i Västmanland

NÄR: Fredagen den 1 juli kl 14 - ca 17
SAMLINGSPLATS: Myrkarby, 744 95 VITTINGE
KOSTNAD: Ingen kostnad, bekostas av Landsbygdsprogrammet
ANMÄLAN: Ingen anmälan
FIKA: Medtag egen fikakorg!

I samarbete med Länstyrelsen Västmanlands län anordnas en fältvandring Fredag 1 juli kl.14 i Myrkaby med rådgivare Jon Orvendal. Jon bedriver ekologisk växtodling utan djur på hemgården och några arrendegårdar i Heby. Där testar han olika grödor och samspelet dem emellan. Jon jobbar också med odling av gamla och nya ärt- och bönsorter och är insatt i hur tankarna går i förädlingsledet när det gäller dessa råvaror.

Under denna dag tittar vi på odlingen av åkerbönor och lite ärt och pratar om odlingsmöjligheter och förädlingsledets intresse. Vi bekantar oss med specialgrödorna bovete, timotejfrö och naturligtvis tittar vi också på hur det gått för höstvetet, havren och vårrybsen. Medtag egen fikakorg!

Varmt välkomna hälsar styrelsen i Västmanland

Vid frågor kontakta Gunnel Wikander, Länsstyrelsen 010-22 49 374 eller Jon Orvendal 072-202 27 07. Träffen bekostas med pengar från Landsbygdsprogrammet.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM