MENY menu

4 oktober

Digital medlemsfrukost: Ekobonden & skogen - olika sätt att bruka sin skog

Vad betyder skogen för ekobonden och hur tänker ekobonden kring att interagera jord, skog, och betande djur? Att nyttja träd i samband med odling är en uråldrig metod. I takt med ett ökat intresse för att skapa bättre ekologisk balans har begrepp som Agroforestry vuxit sig allt starkare i Sverige, som syftar till att återinföra träd i jordbruket och kombinera med odling av grödor eller bete.

Under denna medlemsfrukost får vi lära oss mer om begreppet agroforestry och samtalar med två ekobönder som på olika sätt brukar sin skog med betande djur och kontinuitetsskogsbruk. Hur planerar de sitt skogsbruk och vilka värden får de ut av sin skog? Vilka alternativa sätt finns att sköta sin skog och vad är egentligen ett hållbart skogsbruk?

Datum: Fredag 7 oktober
Tid: Kl. 08.00 – 09.00
Plats: Digitalt via Zoom

>> Anslut till mötet här

PROGRAM
8.00 Välkomna - Erika Olsson, riksordförande Ekologiska Lantbrukarna

8.05-8.15 Vad är agroforestry och vad säger forskningen? - Mauricio Sagastuy, SLU

8.15-9.00 Samtal lett av Erika Olsson med Tin Gumuns och Roger Johansson. Frågor tas in löpande i samtalet. Skriv i möteschatten!

MEDVERKAR
Tin Gumuns, Dalarna
Tin har sedan 2006 varit en del av Karl-Tövåsens fäbodbruk. I verksamheten spelar skogen en viktig roll för djuren som sedan 1663 betat kringliggande marker. Men att bedriva "skogbruk" är egentligen inget som Tin känner igen sig i. "För oss handlar det om värdet som skogen ger, i skogen mår våra djur bra och skogens örter spelar en stor roll för vilka fettsyror som hamnar i våra ostar och ger dess unika smak". Hemsida: https://www.karltovasensfabod.se/

Roger Johansson, Västra Götaland
Roger och sonen Glenn på Klypans Lantbruk i Brålanda driver kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk). Med metoder som bl.a. involverar anpassade gallringar, lövhägn och stamkvistning jobbar Roger & Glenn för att optimerar avkastningen och samtidigt öka naturvärden. Tillsammans brukar de 258 ha produktiv skog (av totalt 322 ha) som de sköter med mindre malwamaskiner som är 2 meter i bredd och väger maximalt 5 ton.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM