Prisnoteringar på rotfrukter och honung via direktförsäljning till konsument

3 oktober 2019
Inom ramen för Ekologiska Lantbrukarnas projekt Ekobondes marknad gjordes en prisinsamling för potatis, morot och honung under perioden 2-17 september. Noteringarna samlades in från 16 av våra 19 distrikt och baseras på verkliga affärer vid direktförsäljning till konsument från gårdsbutik.

Prisspannet 'högsta-lägsta' pris för potatis ligger till exempel på 10 kr/kg respektive 30 kr/kg men där endast 2 av 32 prisnoteringar faktiskt var 30 kr/kg och där 10 kr/kg utgjorde endast 1 av 32 noteringar. Detsamma gäller för honung där högsta prisnotering var 125 kr/burk men var samtidigt det enda insamlade priset över 100 kr. Gemensamt för dessa höga priser är att respektive vara säljs från gårdsbutiker som har ett gynnsamt läge, exempelvis nära en storstad och besöks av miljömedvetna kunder som är villiga att betala lite mer, enligt odlarna.

Flera bi- och växtodlare som intervjuats upplever att intresset för deras gårdsbutiker har ökat och efterfrågan på potatis, morot och honung upplevs generellt som god. Ett flertal odlare påpekar att försäljning via REKO-ringar fungerar mycket bra för dem och några av dessa odlare tar ut ett högre pris från REKO-kunder jämfört med i gårdsbutik. Det högre priset motiveras med att REKO-försäljning innebär lite mer arbete i form av förberedelser, packning etc. REKO-kunderna beskrivs också som kunder med hög betalningsvilja då de anses värdesätta relationen till producenten.

Läs Ekobondens priser -2019 rotfrukter och honung här

Fler nyheter