Nya ekoprojekt beviljade av Jordbruksverket

10 juli 2019
På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket utlyst projekt som ska stödja den ekologiska produktionen och konsumtionen. Målen är att nå 30 procent ekologisk jordbruksmark och 60 procent av maten i offentlig sektor ska vara eko till 2030. Delvis har redan pågående projekt fått förlängt för att kunna fortsätta under 2020 samt att en del nya projekt har blivit beviljade inom rådgivning. Ekologiska lantbrukarna har blivit beviljade pengar för rådgivning och kompetensutveckling för en minskad klimatpåverkan inom primärproduktionen.
Hela nyheten och mer om projekten kan du läsa på länken här: https://www.ja.se/artikel/60363/pengar-till-ekoprojekt.html

Fler nyheter