Debatt om nya ekoregler för växthus

12 juni 2019
I slutet på maj skrev tre docenter på SLU i SVDdebatt om de nya EU-reglerna för ekologisk produktion som träder i kraft 2021. Ekologiska Lantbrukarna kan delvis dela oron för att reglerna om att inte tillåta så kallade avgränsade bäddar i växthus är dåligt anpassade för våra nordliga förhållanden i Sverige - men ser också att forskarna i sin debattartikel grovt överdriver problemen vad gäller reglerna i stort. Vi delar inte bilden att de nya reglerna skulle innebära att “Stora delar av den eko-certifierade växthusproduktion som finns i Sverige i dag riskerar utslagning”.

Dels så är det inte klart hur de nya reglerna ska tillämpas och nuvarande odlingar i så kallade avgränsade bäddar får fortsätta 10 år till, från och med 2021 när den nya EU-förordningen börjar gälla. Under denna period ska det även tas fram rapporter om effekter av de olika odlingssystemen.

Johan Ascard från Jordbruksverket sammanfattade läget sakligt och informativt i ett svar till docenterna i SvD. Han skriver bland annat:

“Det är en mindre del av den ekologiska växthusodlingen som berörs av de nya reglerna, främst en del av produktionen av tomat och gurka som inte odlas direkt i marken.
(...) De nya EU-reglerna hindrar inte odlingen av örter i kruka och utplanteringsplantor i odlingssubstrat, som idag utgör hälften av den ekologiska växthusodlingen.”

Ekologiska Lantbrukarna kommer att fortsätta jobba hårt för att få till reglerna så bra som möjligt för svenska ekoproducenter. Under flera års tid har vi gjort vad vi kan för att påverka i processen om de nya eko-reglerna i EU, och många ännu tokigare förslag än det om avgränsade bäddar har också stoppats. Med oss har vi haft och har samtliga andra aktörer i eko- och lantbrukssverige såväl som Jordbruksverket. Sveriges linje har varit samlad och gjort sitt yttersta för att reglerna ska vara förankrade i vetenskap och verkligheten i det nordiska klimatet. Det understryker även Ascard när han skriver:

“Det är olyckligt att EU gått på linjen att inte tillåta avgränsade bäddar. Den svenska ståndpunkten i Bryssel har hela tiden varit enig med docenterna att tillåta odling i avgränsade bäddar. Men i praktiken är det alltså en mindre del av den ekologiska växthusodlingen som påverkas. Dessutom är det ännu inte klart hur de nya EU-reglerna ska tillämpas.”

Läs även kommentar från KRAV i frågan.

Frågor om Ekologiska Lantbrukarnas arbete med regelfrågor kan ställas till Josefine Johansson Zuazu

Fler nyheter